Nasza oferta

Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada koncepcję pracy na lata 2018 – 2023. Naszą misją jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji. Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

CELE STRATEGICZNE

 1. Organizowanie procesów edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka oraz dobre przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
 2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wdrażanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
 3. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca z lokalnymi instytucjami i promocja placówki.
 4. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 5. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

Dążymy do tego, by:

DZIECI

 • dobrze adaptowały się do warunków przedszkola,
 • były bezpieczne, radosne i dobrze wychowane,
 • stawały się aktywne, twórcze, wrażliwe, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych,
 • były wrażliwe na otaczającą przyrodę, uczyły się ją chronić,
 • zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.

RODZICE

 • współpracowali z nauczycielami na rzecz wszechstronnego rozwoju swoich dzieci,
 • byli naszymi sojusznikami, współdecydowali i angażowali się w pracę na rzecz rozwoju przedszkola.

NAUCZYCIELE

 • w przyjaznej atmosferze ułatwiali dzieciom adaptację do przedszkola, pracowali z pasją, nieustannie doskonaląc swoje umiejętności, pogłębiając wiedzę i podnosząc kwalifikacje,
 • byli przewodnikami po ścieżkach wiedzy, współtowarzysząc dzieciom w zabawie.

DYREKTOR

 • koordynował działania na rzecz edukacji dzieci,

PRZEDSZKOLE I JEGO OTOCZENIE

 • wyróżniało się sprawnym i nowoczesnym zarządzaniem, a pracownicy odczuwali satysfakcję ze swojej pracy,
 • swoją estetyką, funkcjonalnością, wyposażeniem zapewniało bezpieczne i optymalne warunki realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych.

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Program wychowania przedszkolnego:

 • „Kocham przedszkole” Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek, Wydawnictwo WSiP.

Programy wspomagające pracę przedszkola:

 • „Przedszkolak przyjacielem przyrody” – program ekologiczny,
 • „Akademia zdrowego odżywiania”
 • „Więcej wiem – mniej choruję” – program dotyczący profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie kształtowania nawyków higienicznych.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

zajęcia logopedyczne – przeznaczone dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego. Indywidualne ćwiczenia usprawniające narządy mowy, aparat oddechowy, korygujące wady wymowy. Zajęcia odbywają się we wtorki od 8:00 do 15:30. i w środy od 9.00 do 12.00

język angielski – zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w godzinach 9.00-10.30,

zajęcia z psychologiem  odbywają się w poniedziałki od 7.30 do 13.00,

zajęcia z pedagogiem specjalnym odbywają się w czwartki od 9.30 do 15.00.