Tabela opłat za miesiąc  lipiec gr I

Numer z dziennika
1. Opłata za godziny 55,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
 Numer z dziennika
2. Opłata za godziny 43,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
3. Opłata za godziny 76,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
4. Opłata za godziny 96,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
5. Opłata za godziny 92,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
6. Opłata za godziny 30,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
7. Opłata za godziny 73,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
8. Opłata za godziny 70,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie O,00zł
Numer z dziennika
9. Opłata za godziny 0,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
10. Opłata za godziny 70,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
11. Opłata za godziny 81,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
 Numer z dziennika
12. Opłata za godziny 64,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
13. Opłata za godziny 67,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
14. Opłata za godziny 85,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
15. Opłata za godziny 72,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
16. Opłata za godziny 51,00zł godziny za  Vi
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
17. Opłata za godziny 88,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
18. Opłata za godziny 87,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
19. Opłata za godziny 6,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
20. Opłata za godziny 58,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
21. Opłata za godziny 65,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
 Numer z dziennika
22. Opłata za godziny 65,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
23. Opłata za godziny 3,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
24. Opłata za godziny 0,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie
Numer z dziennika
25. Opłata za godziny 30,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł
Numer z dziennika
26. Opłata za godziny 71,00zł godziny za  VI
Opłata za żywienie 0,00zł