parallax background

Naszą misją jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i postaw dzieci, aby potrafiły one wykorzystać je w kolejnym etapie edukacji.


Naszym celem jest przygotowanie dzieci do podjęcia w przyszłości roli samodzielnych, aktywnych i odpowiedzialnych członków ludzkiej społeczności, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka i środowiska.

Dążymy do tego, by Dzieci:

  • dobrze adaptowały się do warunków przedszkola,
  • były bezpieczne, radosne i dobrze wychowane,
  • stawały się aktywne, twórcze, wrażliwe, otwarte na siebie i świat, akceptujące odrębność innych,
  • były wrażliwe na otaczającą przyrodę, uczyły się ją chronić,
  • zostały solidnie przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych.
parallax background

Zapraszamy Państwa do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzeń, w których brali udział nasi podopieczni.