SKŁAD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4
W OTWOCKU W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

p. Marcin Pruchnicki – Przewodniczący
p. Magdalena Zamora-Błaszczak – Skarbnik
p. Paulina Bogdalska – Sekretarz