Ramowy rozkład dnia

7:00-8:00 Schodzenie się dzieci, integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy swobodne w kącikach dowolnie wybranymi zabawkami, zabawy i gry stolikowe, zabawy dydaktyczne.
8:00-8:30 Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela. Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.
8:30-9:00 Czynności higieniczne przygotowujące do śniadania. Śniadanie.
9:00-10:00 Zajęcia edukacyjne przygotowane i kierowane przez nauczycielkę wg wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa.
10:00-10:30 Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela – obserwacja zachowań dzieci.
10:30-11:40 Przygotowanie do wyjścia – czynności higieniczno-porządkowe. Pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarcze i ogrodnicze, spacery, wycieczki. Doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni.
11:40-12:00 Czynności samoobsługowe przygotowujące do obiadu, zabiegi higieniczno–porządkowe w łazience, nakrywanie do stołu.
12:00-12:30 Obiad
12:30-13:00 Zajęcia wyciszające i relaksacyjne, czytanie książek.
13:00-14:30 Gry i zabawy dydaktyczne w małych zespołach, zabawy konstrukcyjne. Zabawy ruchowe, zabawy rytmiczne ze śpiewem, zabawy integracyjne. Zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dzieci i ich zainteresowań oraz potrzeb w sali lub ogrodzie przedszkolnym. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych. Zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka.
14:30-15:00 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek.
15:00-17:00 Zabawy swobodne dzieci w sali lub w ogrodzie, zajęcia indywidualne lub w małych grupach wspierające rozwój dziecka, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci.